ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЩИ ЗА 2019 ГОДИНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ЗА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Регистър на домашните кучета на територията на община Ракитово

Регистър на лечебните заведения на територията на община Ракитово

Регистър на спортните клубове, осъществяващи дейност с финансовата подкрепа на община Ракитово

Регистър на издадените карти за паркиране на хората с увреждания на територията на община Ракитово

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Списък на категоризираните туристически обекти в община Ракитово

Регистър Обществени поръчки

Регистър за ненормирано работно време

Регистър на издадените разрешения за изработване на ПУП

Регистър на сдруженията

Регистър на въведените в експлотация строежи от четвърта и пета категория

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на техническите паспорти на сгради

Регистър на търговските обекти

 

 

 

 

Нагоре